Гайхамшигт өглөөний нөөц ба урамшуулал

Хэл Элродын хувийн баталгаа, алдарт “Унтахын өмнөх батламж”-ыг багтаасан “Гайхамшигт өглөөний баталгаа”-ууд нь таныг хэрхэн сэрээх (ялангуяа эрт) урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй хялбар болгохыг харуулсан…